Politica de confidentialitate

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Urmatoarea informare este conceputa pentru a va aduce la cunostinta aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 679/2016 privind protectia datelor (“GDPR”) si legislatia nationala în vigoare.

 

 1. Informatii generale

Noi, societatea MEDCON SRL, cu sediul social în str. Colonel Ion Buzoianu nr.55, Buzău jud Buzău înregistrată la ORC sub nr. J10/120/1992, având CUI 1156092, („Societatea“), reprezentam operatorul în conformitate cu GDPR. Datele de contact ale responsabilului Societatii cu protecţia datelor sunt  e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

 

 1. Scopul prelucrarii și categoriile de date prelucrate:

Societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • Efectuare spitalizare de zi pentru:
  • Efectuare de investigații clinice și paraclinice
  • Recoltare probe biologice
  • Interpretare rezultate analize medicale
  • Completare documente medicale (Fișa pentru spitalizare de zi, Bilet de internare, Bilet de externare, Scrisoare medicală, Registrul medical)
 • Consultație de specialitate
  • Efectuare de investigații clinice și paraclinice
  • Completare documente medicale (Fișa medicală, Bilet de trimitere, Scrisoare medicală, Fisă medicală, Registrul medical)
  • Arhivare documente medicale
 • Recoltare probe biologice și trimiterea acestora către laboratorul de analize medicale
 • in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Societatii;
 • in scopul urmaririi intereselor legitime ale Societatii;

 

În SC MEDCON SRL sunt prelucrate următoarele categorii de date:

 • Numele, prenumele datele din documentul de identitate, vârsta, sexul, adresa de e-mail, numărul de telefon. Aceste date se prelucrează pentru programare cât și pentru identificarea persoanei vizate în vederea:
 • consultației de specialitate
 • internării în regim de spitalizare de zi
 • recoltării de analize medicale
 • confirmării programării
 • Datele din cartea de identitate – se utilizează pentru confirmarea deținătorului cardului de sănătate și întocmirea documentelor medicale;
 • Cardul de sănătate în vederea accesării platformei SIUI și dovada de asigurat în vederea justificării calității de asigurat, în relația cu CAS și ceilalți prestatori de servicii din sistemul sanitar – medical;
 • Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi autorităţi publice sau private, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de alți furnizori de date.

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare, datele privind afecțiunile medicale sau alte date personale pe care le colectam direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniţi clientul nostru, sau când folosiţi produsele sau serviciile noastre.

Datele cu caracter personal sensibile dezvăluie originea dumneavoastră rasiala şi etnica, opiniile politice, convingerile religioase şi filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viaţa sau orientarea sexuală.

 

Temeiul juridic al prelucrarii

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:

 • solicitarea de către dumneavoastră să prestăm servicii medicale de care aveți nevoie;
 • Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, raportări către casa de sănătate, etc., care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor noastre ce vor fi prestate; sau
 • În plus, în masura în care aţi fost de acord, consimtamantul dumneavoastra.
 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes vital pentru viața dumneavoastră

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când ne contactați pentru prestarea unor servicii conform scopurilor menționate anterior.

 1. Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

Pentru a atinge scopurile mai sus prevazute, utilizam urmatoarele categorii de furnizori de servicii/ imputerniciti :

 • furnizorii implicati in mod direct/indirect in prestarea serviciilor din domeniul medical (ex: laboratoare de analiză a probelor, cabinete medicale de specialitate, spitale, casa de sănătate, etc);
 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);
 • contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de contabilitate, de sisteme IT, etc.)

 

 1. Durata pastrarii

Datele Dumneavoastra personale vor fi păstrate de Societate pentru o perioadă de 10 ani care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile Societatii.

 

 1. Drepturile dumneavoastra

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor şi pe cel de stergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveţi:

Dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces - înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor - se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie - vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrarii în orice moment.

Dreptul la rectificare - se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - înseamnă că aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informationale.

Dreptul la restricţionarea prelucrării - poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care SC MEDCON SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plangere - plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor, alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteti contacta:

 • Prin email - la adresa:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau
 • Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta - la Sediul Societatii (la adresa mentionata la pct. 1); sau
 • Telefonic - la numarul: 0238445590.

 

 

 

Related Articles

Politica de utilizare cookie-uri

PROGRAM DE FUNCȚIONARE CABINET CARDIOLOGIE

Luni, Miercuri, Vineri:13-20

Marți, Joi:08-15

Sâmbătă, Duminică:Inchis

 

PROGRAM DE FUNCȚIONARE CABINET DIABET

Luni, Miercuri, Vineri:08-15

Marti, Joi:13-20

Sambata, Duminica:Inchis

Adresa

Adresa

Strada Colonel Ion Buzoianu, Nr. 55

Buzău, Romania

Telefon: 0238 445 590